Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Какво ни казаха новите министри ІІ

Цветан Цветанов, вицепремиер, министър на вътрешните работи. Освен по отношение на МВР ще има думата и общо по сектора за сигурност, включително отбраната и специалните служби. Министърът определи правилно своя основен приоритет – да бъде изправено на крака полицейското раследване. Този приоритет, обаче няма как да бъде защитен, ако не бъдат бъдат извършени структурните промени, заявени в предизборната програма на ГЕРБ. В рамките на тези промени да се надяваме, че новия министър най-сетне ще преодолее разделението в полицейската работа на криминална и досъдебно производство.

За съжаление Цветанов не каза нищо за деконцетрацията на правомощия в мегаминистерството, а именно – създаването на общинска полиция. Отсега се вижда, че той няма нищо против да прибави нови звена към министерството, като например службите от бившето Министерство на извънредните ситуации. Едва ли трябва да очакваме и извеждането на такива неприсъщи за полицията дейности като противопожарната охрана.

Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма. Основни приоритети: ревизия на големите енергийни проекти, което обществотото наистина очаква. Друг малко колеблив приоритет е развитието на Българския енергиен холдинг и евентуалното му листване на борсата, нещо в която и без да съм икономист се съмнявам дълбоко. Но освен държавните има и частни компании, малки и средни предприятия. Странно е, че тъкмо бившия прокурорст от фирма в частен сектор все още няма послание в тази сфера.

Мирослав Наденов, министър на земеделието и храните. Приоритет – проверка на ведомства и проекти, възстановяване на парите по САПАРД, осигуряването на парите по програмата за развитие на селските райони и подпомагането на зърнопроизводителите. Въпросът е, че основния приоритет, които е изтеглен в програмата на ГЕРБ е въвъждане на пазарните механизми и повишаване на конкурентноспособността в този сектор. Най-вероятно тепърва министърът ще ни каже нещо по този въпрос.

Йорданка Фъндъкова, министър на образованието. Най-близък приоритет – осигуряването на финанси за стартирането на учебната година. По-нататък – актуализиране на Националната програма за развитие на средното образование, както и реформи във висшето с цел да бъде защитен заделения финансов ресурс. Първото вече е почти сигурно, тъй като Симеон Дянков вече заяви, че няма да реже от парите за образование. Останалото може го каже и го е казвал всеки един министър от предходните правителства.

Маргарита Попова, министър на правосъдието и по Конституция, председателстваща Висшия съдебен съвет. Приоритети: създаване на консултативен съвет по продължаване на съдебната реформа и промени в Наказателно-процесуални кодекс с цел проясняване в досъдебната фаза. По отношение на първото не виждам проблем. Що се отнася до промените в НПК, приоритетите на министърът със сигурност ще се разминат с приоритетите на прокуратурата и следствието в съдебната система. Поне засега няма правосъден министър, който да е надделял решително в тази посока.

Вежди Рашидов, министър на културата. Приоритет: надграждането на постигнатото през последните четири години от най-щастливия и усмихнат български министър Стефан Данаилов.

Нона Караджова, министър на околната среда и водите. Приоритети: спасяването на европейските пари, проблемите с парниковите квоти, смяна на ръководството и съответно на приоритетите на Оперативна програа „Околна среда”. Както и в повечето министерства и тук става за краткосрочни приоритети и бързи действия. Със сигурност те са неотложни с оглед просрочия и евентуални сакнции от ЕС. С оглед на огромните проблеми, струпали се на главата на новото ръководство, човек може само да им пожелае още нещо – по-бързо изпълнение на един от приоритетите в програмата на ГЕРБ – гарантиране на участието на обществеността във вземането на решенията. Имам предвид включването на неправителствените организации, т.е. на онези млади хора, чийто общ лозунг е „Рила ни е мила!” Още повече, че те доказаха, че еднакво добре се справят, както с експертизи по опазване на природата, така и с публичната им защита пред парламента, пред МОСВ и на други обществени места.

Николай Младенов, министър на отбраната. Приоритет на министъра е да бъде разработен план за осъществяването на приоритетите през следващите четири години. Изявлението, разбира се не подлежи на коментар. Така, както трудно човек би могъл отгатне приоритети зад думите на министъра на външните работи Румяна Желева, че професионализма в МвНР ще бъде употребен за успешно членство в ЕС и НАТО.

Що се отнася до портфейла на Божидар Димитров, желателно е, който го намери да прояви необходимия морал и да му върне непокътнат.