Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Правителството трябва да се откаже от оперативното управление на еврофондовете

 За един неизползван акцент в програмата на Синята коалиция

Вече имах възможност в предишен постинг да кажа, че Синята коалиция излиза на изборите със смела и професионално разгърната програма. Но това е едната страна на въпроса. Тя се свежда до усилена работа на експертите, до агрегиране на общественото мнение в различните сектори, представяне на възможни решения и окончателна политическа санкция от страна на партиите и съответно коалицията. От тук нататък, обаче, тази програма трябва да бъде защитена. Най-вече от кандидатите, разбира се.

За съжаление в Синята коалиция като че ли наблягат основно на икономическата част от програмата и мерките срещу кризата. Вярно, че предложенията в тази посока са убедителни и, че това е причината управляващите да бягат от дебат с лидерите Мартин Димитров и Иван Костов. Но е вярно и другото, а именно, че неизползвани остават други сериозни послания в програмата, които биха поставили до стената демагозите от „Позитано” 20. Най-красноречивия пример в това отношение е дебатът за еврофондовете. Тук провалът на комунистическото правителство е очевиден, кражбите очевадни и едва ли и има нужда от повече обяснения по въпроса. Както се казва цифрите /0,6 усвоени средства/ и фактите говорят достатъчно. Струва ми се, че силата на Синята коалиция не е толкова в разобличаването на управляващите, колкото в представянето на реформите, изложени в раздела за регионална политика. И в това отношение е необходима бърза промяна в тактиката на кандидатите и най-вече силен акцент върху регионализирането на управлението на средствата от ЕС. Първият и най-важен елемент е структурната реформа в местното управление и обособяването на самоуправляващите се региони, което е залегнало в програмата н Синята коалиция. Очевидно подобен тип реформа ще премести гежестта на управлението и разпореждането със средствата от центъра към регионите, така както е например в Чехия. А това е най-ефикасното средство да обуздаеш крадецът – просто му вземаш баницата от ръцете. Ето защо, кандидатите на Синята коалиция трябва ясно да кажат на своите избиратели, че правителството трябва да се откаже от функциите си едновременно да планира, наблюдава и управлява европейските пари.

Разбира се особособяването на новите региони, промените в законодателството и и провеждането на избори са дълъг процес. И най-вероятно провеждането на такъв тип реформа може да надхвърли един мандат. Но дори и в сегашните условия съществуват възможности за промени в законодателството /в Закона за регионално развитие, например/, щото да бъде засилено участието на местните власти в управлението на фондовете. За сметка на центъра, разбира се.

Казвам всичко това, защото тъкмо сините лидери /Иван Костов, Надежда Михайлова, Веселин Методиев и пр. / най-добре знаят и от собствен опит знаят как умее да се изплъзва от контрол прекалено оправомощената и всесилна бюрокрация.