Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Какъв е спорът в Реформаторския блок

Може някои да считат, че в РБ тече кавга и лидерска битка. Аз, обаче мисля, че става дума за дебат. Два са главните въпроси в него.

Първият е за това как бъде напусната хлъзгавата плоскост, при която решенията и движението напред се основа на едва ли не неформалните връки между лидерите на петте партии.И съответно как тези неформални връзки и сходство на идеите в теи партии да бъдат формализирани и пречупени през действащи механизми за управление и вземане на решения. Както подобава на един политически съюз, който търси доверието на голям брой избиратели.

Вторият е за това дали РБ да продължи да се цели единствено в хората с биографичен вот и традиционната градска интелигенция, изнесла първоначалните години на прехода, според едно сполучливо определение на проф. Калин Янакиев. Или пък да адресира посланията към по-широк кръг избиратели. Включително и към онези, които наричаме периферия. По един или друг начин с този въпрос е свързано и евентуалното ангажиране с РБ на Зелените и на Протестна мрежа.

В момента Радан Кънев лидира този дебат. Не защото е единственият и най-великия, а защото е искрен и има необходимия кураж да на свой гръб, рисковете, които произтичат от него. На негово място би могла да бъде Меглена Кунева, която преди месец и половина постави горе-долу същите въпроси -- промяна в учредителното спораумение и избор на председател на Блока. Но, тя, както се казва не е "луда глава".И не беше в нейния стил да поеме този риск. Нейните предимства са други. Те са в такта, в способността да пречупва проблемите у нас през европейската визия и в умението да обединява хората на фона на разгорещени страсти.

Днес лидерите на петте партии ще имат среща, за да се разберат по главните въпроси на дебата. Искрено желаят да постигнат съгласие. Първо по принципния въпроса за преформатиране на организационната формула на блока. След това, разбира се и да се спорзуменият за избор на председател.

----------------
* Твърдя, че става дума за дебат не само защото съм го проследил внимателно и то на живо. Твърдя го, защото участниците в него имат сходни констатации за състоянието на нещата в РБ и по двата въпроса. Наложителните промени в органионната структура, както и принципната необходимост от фигурата на председател се приемат и от двете дебатиращи страни. Спорът е единствено за подходите, начините и времевия хоризонт, в който трябва да бъдат извършени промените.

image_attache: