Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Имоти връщаме, бъдеще даваме, но за властта ще почакате

Изследователите казват, че наименованието на Шабла идва от прабългарската дума „шабъла”, което значи черпак. Но, както е известно името на едно селище по нашите земи нищо не чини, ако не дойде премиера, за да го потвърди. Да подари някой и друг имот, примерно от неизчерпаемите запаси на Министерството на отбраната. В Шабла, както се ми у реда, той дойде с черпака – газодобив, рибарство, архиология и туризъм. Това е пътя, по който местните поеха от вчера. Предстои гласуване в Министерския съвет на поредица проекта, а 400-те хиляди лв за местното читалище, може и вече да са преведени.
Но какво пък, не е ли хубаво, това, че държавата полага грижи за една община на другия край на България, ще запитате вие? Не, не е. Колкото и да ви се види странно. Ако правителството можеше да полага равномерно и неотклонно грижи за 264-те общини у нас, сега ние българите щяхме не седем, а девет милиона. При това столицата щеше да е два пъти по-малка и общината нямаше да се чуди какво да прави с автомобилите и паркоместта.
Сигурно знаете, че в европейските страни правителствата не дондуркат общините. Напротив, общините са групирани в области, а пък областите в региони. Имат си областни и регионални съвети, имат си бюджети и каквото общината не може да финансира, го правят общо в областта. Каквото пък не може да стане в областта, с него се заема регионалната власт. И съответно периферията в тези страни не обезлюдява, а пък населението им като цяло расте.
Все пак, от друга страна е хубаво правителството да се погрижи за Шабла, а по-нататък и за останалите общини. Хубава е дори сладко. В някаква степен, дори полезно за управляващата партия. Власт и имоти по министерствата, колкото щеш. Имотите ще върнем, но властта – не. И само наблюдавайте заседанията на Министерския съвет от есента до късната пролет през идната година. Наместо да направят една инвентаризация излишните държавни имоти в границите на общинските землища и да актува с един замах, всичко, което не може да издържат, министрите ни я карат на час по-лъжичка. Хитро, нали ? Дълбокият смисъл на това упражнение е,че българските общини постоянно получават подаръци – къде баня, къде земеделска земя, къде бивш военен или МВР имот. В някои случаи дори резерват, какъвто е случая с Тузлата, която премиера Борисов ще върне на шабленци. Със съдействието на Министерството на здравеопазването, разбира се. Разбира се, получаването на всеки подарък е свързан с допълнителни грижи от правителството. Понякога и с допълнително финансиране. Даже има случаи, в които общините не искат подаръците, защото не могат да ги издържат. Какъвто бе случая с басейна „Левски-Спартак” в София.
Дали след толкова подаръци и манна небесна от правителствения черпак, щабленци няма да гласуват масова за ГЕРБ на идните избори? Съмнявам се.
Но пък няма никакво съмнение, че предизборната кампания вече тече.
Хич няма да се учудя, ако правителството предприеме по-радикални стъпки. И вземе та върне, например Кайлъка на плевенчани. На тези, които са останали, разбира се.
Както знаем повечето от местните са в Испания.
-------------------


В този блог не се използва пълния член.
Автора не накърнява никому правата.
Напротив. Той е радетел за въвеждането на дублетната форма