Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Аз съм в недоумение, г-н началник

Писмо на мл. агент Д. до Държавен агент О. в ДАНС
Относно: Законопроект за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност на Република България (ЗУФСЗНСРБ)

Г-Н ДЪРЖАВЕН АГЕНТ,*
 

Вчера, докато седях в кафенето в село. Р.област Благоевград и разговарях с лицето К., заподозряно в ислямистка дейност, съвсем случайно забелязах във вестника важно съобщение. А именно - че е публикуван за обществено обсъждане законопроекта за координация и управление на системата за национална сигурност.
Знам, че като агент нямам право на мнение по този въпрос, а освен това съм и под прикритие.
Но все пак, бих искал да изразя моето дълбоко възмущение от някои неща в проекта.
Започвам с първото и най-важното. Знаете, че още от малък съм мечтал да стана разузнавач и за целта съм положил не малко усилия. Знам английски, френски, немскиq турски и арабски, работя с бази данни, имам квалификация на автомобилен състезател, майсторско свидетелство по стрелба, завършил съм курс по класическа музика, а също така имам и рязряд по решаване на судоку. Но въпреки това, закона ме е наредил до постовия полицай и катаджията. Ще кажете защо?
 

Ами, защото нашите по-големи началници са взели решението да съберат в Съвета за сигурност при Министерския съвет на едно място и службите за обществен ред, и разузнаването. Сиреч постовия полицай и мен, агента под прикритие, в един кюп.
Аз това, г-н Държавен агент, не мога да го разбера. Както еизвестно полицаите си имат единно ръководство и даже министерство. Макар, че е малко да се каже министерство. Този си е направо Хеопсовата пирамида. (Сакън, само да не си помислите, че искам да кажа, че Ц.Ц. е фараон). При нас, обаче, нещата са различни. Първо, ние имаме много по-различни задачи от службите за обществен ред. Второ, ние – ДАНС, НРС и „Военна информация” (тия от НСО не ги броя) нямаме общо ръководство. С една дума, не сме разузнавателна общност. Както знаете, в повече страни на запад от нас координацията на разузнавателните служби се обособява в специален орган. Така е във Франция, така е в Англия, така е в Германия. Даже и в съседните балкански страни.
Ето защо, г-н Държавен агент, аз предлагам да предадете на началниците следното. Преди да има Съвет за национална сигурност, трябва да се създаде разузнавателна общност. Може Съвета за сигурност да се раздели така да се каже на две палати – тази на полицаите, и тази на разузнавачите. Иначе, може да стане сакатлък. Като се има предвид, че в Съвета вече има двама високопоставени полицаи, а съм сигурен, че Бойко ще назначи и трети за секретар на Съвета. И, тогава, както казваше моя дядо (също убит от комунистите), отиде коня в ряката. Какъв сакатлък по-точно, няма да казвам. Вие, най-добре знаете попълзновенията на Ц.Ц.
Другото, което искам да кажа, г-н Държавен агент, е, че аз съм в недоумение. Като какъв орган ще бъде Съвета за национална сигурност. Директивен, съвещателен или координиращ? Ако е директивен, питам с е задачката може ли налага на волята над МВР, след като става дума за министерство и дето се вика неговите въпроси се решават в Министерския съвет. Ако е съвещателен, защото тогава членовете му ще вземат решения с гласуване. Ако е координиращ, защо има аналитични функции и ще произвежда сумата ти доклада. Даже, доколкото разбирам от чл. 9, т.е, ще защитава информационната сигурност от кибератаки. (!?). Честно да Ви кажа, нищо не мога да разбера. И казано между нас, те, милиционерите, все такива ги мислят. Като това, че президентът, т.е. главнокомандващия въоръжените сили, ей така, между другото, имал право да присъства на заседанията на Съвета. Жив да го оплачеш, завалията.
Също така искам да Ви обърна внимание, че ако така вървят нещата, ставаме страната с най-много закони в областта на националната сигурност. Разбирам, че още до края на мандата на това правителство, освен за Закона за въоръжените сили, за МВР и ДАНС, ще имаме още закони за НРС, НСО и за служба „Военна информация”. Ако прибавим и този проект, по който Ви пиша, стават общо седем. Според нумерологията числото е добро, но въпреки това не се наемам да твърдя, че ще станем по-сигурна страна.
И накрая, г-н Държавен агент, да Ви кажа, много добре са го измислили началниците това с контрола и гражданите в чл. 17, т.3. Значи гражданите имат право на контрол върху системата, а заседанията на Съвета сигурност – закрити.
Ха-ха, много добре. Евалла!
----------
* Закон за ДАНС, чл. 44, ал.1 т.1 "агенти": а) държавен агент - висш ръководен персонал;


В този блог не се използва пълния член.
Автора не накърнява никому правата.
Напротив. Той е радетел за въвеждането на дублетната форма.