Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Досие

 СПРАВКА*

за Пламен Иванов Даракчиев

Пламен Иванов Даракчиев е роден на 27.07.1953 година в с. Ямбол, Бургаска област, бургаски гражданин, женен, с висше образование, неупражняващ обществено-полезен труд, неосъждан, безпартиен. Живее в гр. Кърджали.

След завършване на основното си образование Пламен Даракчиев е приет в ИТ “Алеко Константинов” - гр. Кърджали, от където е изключен във втори курс заради конфликт с преподавател. Впоследствие продължава обучението си в Пазарджик, където завършва средно образование и постъпва на работа в акумулаторния завод, а по-късно и в местния вестник. След завършване на висшето си образование “Журналистика” през 1985 година Даракчиев е назначен за кореспондент на в. “Народна младеж” в Хасковска област. Като такъв е написал обширна монография за икономическото положение в НР България, в която твърди, че по-голямата част от съвкупния продукт се обсебва от единици, заемащи ръководни постове. Материалът не е публикуван и това поражда в Даракчиев негативно отношение към средствата за масова информация и затвърждава убеждението му, че се нарушават човешките му права.

Повлиян от отказа на главния редактор на вестник “Народна младеж” да публикува материала му и изнесеното в средствата за масова информация за НДЗПЧ, Даракчиев се свързва с радио “Свободна Европа” и отправя клеветнически твърдения касаещи човешките права в Българияя.

Като активист на НПС “Подкрепа” Даракчиев изготвя програма и набелязва мерки за спечелване на съмишленици и набиране на средства. Изявява се като един от най-дейните участници в организирането и провеждането на нелоялни изяви, за което е избран за секретар на НПС “Подкрепа”.

На 17.03.1989 година Пламен Даракчиев е уволнен от работа въз основа на предварително подадена от него молба за напускане.

Впоследствие Даракчиев участвува в изготвянето на всички програмни документи и организиране провеждането на нелоялни изяви от страна на НПС “Подкрепа”.

По време на Европейската екологична среща в София, Пламен Даракчиев се включи в организирането и провеждането на всички изяви от страна на неформалните сдружения.

Той беше главният инициатор за посрещането и организиране пребиваването на Румяна Узунова. Почти ежедневно участвуваше заедно с нея при вземането на интервюта от нелоялно настроени лица и даване на указания за действие и изяви на “неформалите”. Изяви се като идеен организатор и изпълнител на програмните документи на НПС “Подкрепа” и тяхното разпространяване в страната и зад граница. Активно работи за привличане на нови членове. Беше един от водещите на пресконференцията на НПС “Подкрепа” със западни дипломати и журналисти. Установи тесни контакти с представители на вестника на полския профсъюз “Солидарност” и се договори за бъдещи взаимоотношения.

С дейността си показа, че той е фактически координатор между НПС “Подкрепа” и “Екогласност”.

 

София, 4.11.1989 г.
 -------------------------

* Справката е изготвена в отдел “Национална и социална сигурност” на ЦК на БКП и на 4 ноември, заедно с още 7 други подобни справки е била на бюрото на Тодор Живков. Пълна е с фактически грешки, което ме кара да мисля да мисля, че пообърканият ми живот и хронологията му са били непосилно изпитание за прехвалената ДС. Справката, заедно с другите седем получих през 1991 год. от проф. Драгомир Драганов, който ги бе измъкнал от архива на БКП. Някои от тези справки публикувах в качеството си на главен редактор на всекидневника “Подкрепа” и на издател на седмичника “Дебати”.