Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Ще има ли отново лицеви опори в НСО

или пак за това как огняроинтелигентите правят закони

Гражданите за европейско развитие представиха на останалото население проектите за закони за специалните служби. Материята, разбира се е много специфична, но пък обект на законите са тъкмо гражданите. И като казвам обект нямам предвид само тяхното изпълнение, но също така и разходите. А в тази сфера, сферата на защитата на националната сигурност, българина се ръси яко. Съберете парите на МВР, бюджета на военните и този на службите и ще видите за какво става дума.
Вече имах възможности да коментирам ЗУФСЗНСРБ (ха-ха, погледне накрая на материала) и това как огняроинтелигентите правят закони. Сега е ред на другите законопроекти и най-вече на този за Националната служба за охрана. Той е с предимство, заради разгорялата се тези дни дискусия по това дали службата да има полицейски правомощия в какви случаи да прилага сила.
Ако смятате, че тъкмо там е центъра на дискусията, ще сбъркате. И на принципа кьорав карти не играе, ще ви бръкнат дълбоко в джоба.

А трайното и необратимо бъркане в джоба е налице още в чл. 5, ал. 1 на проекта, където е записано, че „Националната служба за охрана е специализирана военизирана държавна служба…”. Какво следва от това, едва ли е необходимо да тълкуваме. Струва си само да отбележа, че в повечето европейски страни (без Испания и Полша), службите за охрана са цивилни.
В случай, че нещата с демилитаризацията у нас бяха на ред, да махнеш с ръка и да кажеш, хайде ще си имаме нещо като гвардията на Хуан Карлос. Само че е тъкмо обратното. Военизирани служби и съответно предимства за служителите им у нас, колкото щеш. Ексик ни пък военния съд и военната прокуратура, макар както знаем да не сме в състояние на война.
Би могло да се каже, че въпросната алинея 1 на чл. 5 е ключова по-нататък за законопроекта, доколкото относително най-висока тежест в него имат не функциите на службата и нейното взаимодействие в системата за сигурност, а длъжностните характеристики на неговите началници, на офицерите и сержантите и разбира се – коефициентите, надбавката за прослужено време, отпуските и ред други правила от социалния живот на служителите. Вътре в службата и извън нея. За наказанията и дисциплинарната отговорност няма да отворям дума. Най-добре добре познава системата подполковник Николай Марков. Отказал да направи --- 50 лицеви опори за обида на началник.
Ето защо, до тук можем да кажем, че главния предмет на дискусия, особено в най-бедната страна в Европа би могъл да бъде каква служба: военизирана или цивилна.
Другият поразителен акцент в проекта, също е изведен в самото начало. Съгласно чл. 61 ал. 1, президента Плевнелиев има почти феодалното право да определя структурата и числения състав на НСО. И ето ви още една дълбоко засекретена е недостъпна за гражданите служба за сигурност. Пита се в задачката защо в Закона за ДАНС структурата на ведомството да е видна и оповестена, а в НСО – тайна? Що се отнася до правомощието на президента да определя на числеността на подведомствената си служба, това разбира се не е сериозно.. Защото той може да каже, примерно искам 5 000 бодигарда, които да пазят политическата класа, но тя пък на свой ред също има думата. Най-вече в парламента и при приемането на държавния бюджет. Едва ли ще поискате сега от мен от тук нататък да ви занимавам със статута на служителите НСО, на който е посветен две трети от законопроекта. Препоръчвам на неосъжданите физически здрави и завършили висши и средно образование безработни младежи, непременно да кандидатстват за работа в службата. Вместо обявите на сайта на службата, да четат глава „Съдържанието на трудовото правоотношение”. Лесно ще разберат предимството да си бодигард пред това да бъдеш агент в ДАНС.
Що се отнася до дискусията около правомощията, ако питате мен, а съм по скоро за отчетливи полицейски правомощия и дори право на разследване, когато е застрашена сигурността на охранявани постоянно по чл. 20 от законопроекта.
И накрая да ви споделя най-голямото си разочарование. В коментарите си за ЗУФСЗНСРБ, предположих, че определено решаваща роля е на огнеборците на правителството, а не толкова на интелигентската част в лицето на египтолога Сергей Игнатов. Сега, когато този закон зависи от прагматичния президент, доскоро представляващ интелигентската част в правителствената компания, виждам, че положението е още по-лошо.
Но, както има една дума - с какъвто се събереш, такъв ставаш.
Че даже може и да го надминеш, както е в случая.

--------

* Закон за управление и функциониране на системата за защита националната сигурност на Република България
Снимка: FrogNews

 


В този блог не се използва пълния член.
Автора не накърнява никому правата.
Напротив. Той е радетел за въвеждането на дублетната форма.