Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Не само престъпността. И правителството ни е уникално

Седмица след първият в най-новата ни история терористичен акт на територията на страната, българското правителство не е обсъждало официално случилото. Няма и официално становище. Няма и декларирана позиция и решителност за справяне със заплахата, както би постъпило всяко друго европейско правителство. Иди сега кажи, че живеем в свободна страна. И че една от властите носи своята отговорност за вътрешния ред и националната сигурност, както повелява чл. 105, ал. 2 от Конституцията. Че взема важни решения, че е публична и оттоворна власт, отворена към своите съграждани.
Днес управляващите се опитаха да минат по тъчлинията със заседанието на Консултативния съвет по национално сигурност към Министерския съвет. Отговорен не пред гражданите, а пред самият Министерски съвет. Добре. Нямам против министрите ни да се самосъветват. Сигурен съм, че обменът на дискретна информация и дори секретните решения в този момент са важни. Не искам да надничам в тайните на службите. Искам само да разбера какво мисли българското правителство, какви мерки взема в колективен порядък, какви закони ще променя с оглед новите реалности, как оценява рисковете, как оценява работите на службите, кой ще понесе отговорност за случилото се.
Признавам, че мерките за първична профилактика на маточната шийка в Република България не са в кръга на моите интереси.