Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Какво не знаем за ДС, защо не го знаем и как ще го научим ІV

Журналистика на прикритие - 2

Историята от края на 1989-та и началото на 1990 година, разбира се има свое продължение. И то много интересно. Възнамерявам, обаче, поне засега да го пропусна. Все си мисля, че в тази област и без мене ще съмне. Има си хора за тази работа. Но не във Факултета по журналистика, където още изучават основно жълтия печат в западноевропеските страни, а в УНСС. В един от кандидат-докторанските му въпросници можете да срещнете например темата “Качествен и жълт печат — специфичната му симбиоза в българския печат”.

Какво не знаем за ДС, защо не го знаем и как ще го научим ІV

Журналистика на прикритие - 1

Както е известно ДС имаше особено отношение към медиите. Този странен занаят, ако разширим малко понятието на Богомил Райнов, по особен начин изкушаваше хората на службите.? На свой ред пишещите братя /и журналисти, и писатели/ също бяха достатъчно заинтригувани от възможната смяна на личността и надникване в механизмите на властта, без при това да е необходимо да се обвързваш явно с нея. Но всичко това е в областта на психологията, а пък аз нямам необходимата квалификация да навлизам в тази зона. Това, което искам да кажа, е, че ДС не само не е била ограничавана от щат и финанси в тази си дейност, но дори е насърчавана и подтиквана непрекъснато да я разширява и усъвършенства . Журналисти на прикритие имаше на всички нива в медиите.

Малко объркване на понятията или неосъзната морална отговорност

Приписка по едно интервю на Огнян Минчев на страниците на седмичника “Гласове”, бр. 11, 16-22 март

Ето, че блогът ми е вече е готов. Готов съм и аз, в смисъл, че вече съм в състояние да го администрирам сам. Съжалявам за това, че нещата се проточиха във времето, но част от проблемите не бяха по моя вина. Разчитам на известно снизхождение от ваша страна. Ето и един от постингите, които не успях да пусна миналата седмица.

Страници