Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Имат ли партиите права

­­­Н­яколко думи за Решение № 11 на Конс­титуционния съд ­

Вчера Конституционния съд отмени чл. 3 от Правилника на Народното събрание на Народното събрание. Последици за народното ни представителство – било с положителен, било с отрицателен знак – едва ли ще има. Човек не може да не се посмее искрено на аргументите на конституционните съдии що се отнася до правата на българските народните представители и опасността от тяхното ограничаване.

Отворете Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и бързо ще се убедите, че съвсем не става дума за правата на депутатите, а по скоро за правото на техните политически партии.­

Разбира се, че кой ще стане един от заместник-председателите на Народното събрание си е работа на някой от висшите партийните органи било то на БСП, било на ДПС или, която и да е друга партия. Същото се отнася до и до ръководствата на комисиите, а така също и на делегациите. С други думи всяка длъжност, която народният представител заема в българския парламент се определя най-вече и преди всичко в централата на неговата политическа партия.

Ето защо, решението на Конституционния съд е преди всичко защита на правото на партията на бившите комунисти и на ДПС да предлагат ченгета на ръководни постове в ръководството на Народното събрание и съответно в неговите комисии. Друго от този орган с председател формен комунист /Евгени Танчев/ и докладчик по делото бивш прокурор, на чиято съвест лежат присъди от времето на така наречениия възродителен процес /Георги Петканов/, не може и да се очаква.

Разбира се, че ГЕРБ и вносителите от Синята коалиция имат отговор на решението на Конституционния съд: премахване на партийните квоти и партийните процедури при определяне на ръководството на парламента и съответно на комисиите.

До него, обаче едва ли ще се стигне. По причина, че все още у нас не се е родил партийният лидер, чиято власт вътре в партията да не се крепи на партийните екстри. Включително и на тези, които предвижда Правилника на Народното събрание.

­