Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Вечер пред телевизора

Днес, на пресконференцията си в София руският премиер Путин разясни на присъстващите как енергийният пакет на ЕС и либерализацията на преносът на газ ще увеличи крайната цена на горивото за европейските потребители. В същото време, докато руския премиер нахално и примитивно развиваше тезата за провала на третия енергиен пакет и високите цени, до него седеше безмълвен премиерът на България, страната взела участие в изработването на този пакет. Малко по-нататък също безмълвен остана Николай Младенов, външен министър и представител на страната ни в Европейската комисия.
Световните агенции непременно ще отбележат Путиновите предсказания за европейската енергетика. Но сигурен съм ще подминат презрително мълчанието на българския премиер и българския външен министър.
Пак днес, руска вълна бе един министър без порфейл, измислил едно от най-грозните прозвища за сънародниците те – външни българи. Гостът в „Сеизмограф“, почти като външен руснак обясни как съветската армия правилно ни е обявила война, правилно ни е окупирала и както се полага е отмъкнала като военна плячка целият ни държавен и дипломатически архив за периода 1939-1944. И в замяна ни е оставила българо-съветската дружба. За цели 45 години.
Май ще трябва да преглътнем още една проруска партия.
За третата ще трябва да почакаме да изтече мандата на Първанов.