Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Защо не вярвам в парламентарния контрол върху ДАНС

Най-вероятно след това, което става в ДАНС, депутатите ще се разбързат. И въпросната специализирана комисия по чл. 132 от законаще бъде избрана в ударни срокове. Това, обаче не решава нещата. По две причини.  Първата вече съм я изтъквал нееднократно в разни постинги в този блог. Става дума за това за очевадното отсъствие на другата много важна страна за обществен контрол върху тези тънки дейности, а именно – съдебната власт. В това отношение, честна дума, продължавам да се учудвам защо медиите щадят онзи, който има последната дума по това дали ще бъдат ограничени нашите конституционни права – съдията.
Що се отнася до втората причина, поради която не бива да бъдем оптимисти – това е формата на контрол, предвидена в ЗСРС а именно – постоянна контролна комисия. Не съм оптимист поради спецификата на самите разузнавателни средства и революционния бум в електронните комуникации през последните 15-20 години. Дали е по-силите на депутатите да надзърнат в сложнотиите на електронното проследяване най-добре знаят блогъри като, например ­Бого Шопов, Делян Делчев, Вени Марковски и.т.н. по реда. ? Ще ми кажете, че си има експерти по тези въпроси. Да има, но кой знае защо имената им не се спрягат и не виждаме тяхната оценка, съдържаща се в онова, което ни говори в последните дни Татяна Дончева, Минчо Спасов, Българинов и др. Освен това не вярвам, ама съвсем не вярвям в гражданското чувство на експертите, които се разхождат по коридорите на парламента.
По ред причини, не на последно място поради гореизложените, в редица европейските страни контролът е обособен извън парламента. И не става дума само за Германия, чийто ­Комитет Г-10, вече цитирах в предишен постинг. Така например във Франция съществува Национална комисия  за контрол върху подслушванията, разрешени от министър-председателя.  По особен е подходът във Великобритания, където за всяки вид специално разузнавателно средство бди комисар, назначен с 3-годишен мандат от правителството, като парламентарния контрол си е съвсем отделна работа.
Но аз лично не вярвам, не само в техническите познания на народните представители от съответната комисия. Не съм много сигурен, че четат законите, които сами разглеждат и гласуват в пленарната зала. Ако беше обратното досега щях да чуя от тях  поне от какво ниво е изтеклата класифицирана информация от ДАНС. И, ако например е от четвърто ниво, т.е. служебна тайна, дали пък вече не е изтекъл 6-месечния срок за декласифициране на въпросната информация ? 
И, ако е така  точно разхождащите се из студията на телевизията Дончева и Спасов са тези, които трябва да светнат журналистите кое и как да потърсят по Закона за достъп до обществена информация. *

------------------

* Закон за защита на класифицираната информация, чл. 34 , ал.1 „За защита на класифицираната информация се определят следните срокове, считани от датата на създаването и:
......................................................................................
4. (изм. доп. ДВ бр. 95/2007 г.) за информация, класифицирана като служебна тайна - 6 месеца.