Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Спукана ни е работата, а не стената на язовира

Има един виц от времето на комунизма. Купил Тодор Живков телевизор на своите родители в Правец, за да го виждат по-често, когато говори по партийните трибуни. Отишъл един да ги види какво правят и видял, че телевизорът е счупен. Кво става? – намусил се първия държавен и партиен ръководител, а Маруца, майка му, казала: „А бе, сине, нали знаеш, че когато беше малък и послъгваше, баща ти и имаше навик да та пляска през устата.”
Не знам дали е здрав телевизора на родителите на вътрещния ни министър, но вчера в „Панорама” на два пъти той излъга без да му мигне окото.
Първата лъжа бе, че неговото министерство не разполагало със законови възможности да реши проблема с язовир „Иваново”. И съответно да предоврати бедствието в Бисер и в околните села. Ако отворим Закона за бедствията, ще видим, че нещата стоят точно обратното. Първо: министърът е натоварен изцяло с контрол за изпълнението на закона. И второ, в чл. 88 пише следното:
(1)Министърът на вътрешните работи издава заповеди за преустановяване или за временно ограничаване на дейности, ако те застрашават населението.”
(2) Заповедите по ал. 1 се издават при възникнала опасност от бедствия.
(3) Заповедите по ал. 1 се изпълняват незабавно.
(4) За заповедите по ал. 1 се уведомява незабавно кметът на общината. Заповедите се разгласяват чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.
С други думи, ако стената на язовира е била спукана, на основание на ал. 1 от цитирания член, министър Цветанов е трябвало да издаде заповед за източването му, да уведоми кмета на община Харманли, а така също и средствата за масова информация.
Другата лъжа на Цветанов бе това, че местната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” е съставила констативен протокол на кмета на община Харманли. Първо не вярвам у нас да се намери полицай, който би поел отговорността да състави протокол за спукана язовирна стена, вместо да наложи акт да установяване на административно нарушение. Второ, за да има такъв констативен протокол, то той би трябвало да има адресат – факторът, отговорен за стопанисването на стената. А както вече стане ясно собственикът на хидротехническото съоръжение е Министерството на отбраната. Така че дори и случайно да има такъв констативен протокол, при всички случаи той е невалиден.
Разбира се, водещият на „Панорама” спести тези въпроси на министър Цветанов. Със сигурност също ще направят и прокурорите, които разследват случая.
И спукана ни е работата, а не стената на язовир „Иванов”, както смятат някои.